கேமிங் ஸ்மார்ட்போனினை அறிமுகம் செய்யும் முயற்சியில் குவால்காம் நிறுவனம்

Dina Seithigal October 9th, 2020 01:25

குவால்காம் நிறுவனம் சார்பில் வெளியாகி இருக்கும் தகவல்களில் குவால்காம் நிறுவனம் பிரத்யேக கேமிங் ஸ்மார்ட்போனினை அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதுபற்றிய அறிவிப்பும் டிசம்பர் மாத நிகழ்விலேயே நடைபெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதிய கேமிங் ஸ்மார்ட்போன் பற்றி இதுவரை எவ்வித தகவலும் இல்லை. இந்த ஸ்மார்ட்போனினை உருவாக்க குவால்காம் மற்றும் அசுஸ் நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Disclaimer: The views, thoughts and opinions expressed in the article belong solely to the author and not to RozBuzz.

rozbuzz Powered by RozBuzz
view source

Hot Comments

Recent Comments